6G

6G ile ilgili 38 bin projenin yüzde 35’i Çinlilere ait