OFFSHORE

Rusya'da offshore musluğu kesildi
Offshore zararını vergi veren ödememeli!