TAPERING

 Fed, kasım ayında tapering açıklayabilir