TURİZM SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

Turizmin 2021’de büyümeye katkısı 27 milyar dolara ulaşabilir