ULUDAĞ EKONOMİ ZİRVESİ

“Fintechlerden gelecek rekabete sektör olarak hazırız”
Çevre konusunda Avrupa ile tam entegrasyon olmalı
Türk bankacılık sisteminin aktif büyüklüğü milli gelirin yüzde 121'ine ulaştı
Pandemi sonrası yeni toplumsal düzenin odağında dijitalleşme olacak