ZORUNLU KARŞILIK

'Zorunlu karşılığa faiz' yarın netleşiyor