541 milyar lira iç borçlanma planlanıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, gelecek yıl toplam 547,2 milyar lira borç servisi gerçekleştirileceği, 541 milyar lira iç borçlanmaya, 77,6 milyar lira dış borçlanmaya gidileceği öngörülüyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, gelecek yıl toplam 547,2 milyar lira borç servisi gerçekleştirileceği, 541 milyar lira iç borçlanmaya, 77,6 milyar lira dış borçlanmaya gidileceği öngörülüyor.
Hazine, 2021 Finansman Programı'nı açıkladı: 541 milyar lira iç borçlanma planlanıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, gelecek yıl yaklaşık 385 milyar lirası anapara ve 162,2 milyar lirası faiz olmak üzere 547,2 milyar lira borç servisi gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde 2020 yılı gelişmeleri ve 2021 yılı öngörülerini içeren "Hazine Finansman Programı" yayımlandı.

Orta Vadeli Program ve Merkezi Yönetim Bütçesi öngörüleri esas alınarak hazırlanan programa göre, geçen yıl 30,1 ay olan nakit iç borçlanmanın ortalama vadesi, bu yıl ocak-ekim döneminde 32,1 ay oldu. Yüzde 18,3 olan sabit getirili Türk lirası cinsi iç borçlanmanın ortalama maliyeti de aynı dönemde yüzde 10,1 seviyesinde gerçekleşti.

Yatırımcı tabanının genişletilmesi ve borçlanma araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla ilk defa 2012 yılında gerçekleştirilen kira sertifikası ihraçlarına 2020 yılında da devam edildi. Bu çerçevede, söz konusu dönemde iç piyasada toplam 36,6 milyar lira tutarında TL cinsi kira sertifikası ihracı yapıldı.

Finansal türev ürünlerde, borçlanma araçlarında ve çeşitli finansal sözleşmelerin fiyatlamasında gösterge olarak kullanılabilecek Türk lirası kısa vadeli referans faiz oranı ihtiyacını karşılamak amacıyla Borsa İstanbul tarafından Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) Endeksi oluşturuldu. Bu kapsamda, finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve TLREF’ye dayalı finansal enstrümanlara ilişkin piyasanın gelişimine katkıda bulunulması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığınca ocak-ekim döneminde 37,4 milyar lira tutarında senet ihracı gerçekleştirildi.

Finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla ilk defa 2017 yılı ekim ayında ihraç edilen altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraçlarına bu yıl da devam edildi. Bu çerçevede, sermaye piyasalarının güçlendirilmesi amacıyla bankalara ve yatırım fonlarına yönelik ihraçlar sürdürüldü. Bu yıl yapılan ihraçlar sonucunda 62,6 ton altın tahvili ve 51,1 ton altına dayalı kira sertifikası olmak üzere 113,7 ton altın karşılığı senet ihraç edildi.

Gelecek yıl 547,2 milyar liralık borç servisi

Programın 2021 yılı öngörülerine göre, yaklaşık 385 milyar lirası anapara ve 162,2 milyar lirası faiz olmak üzere 547,2 milyar lira tutarında borç servisi gerçekleştirilmesi, bunun 449 milyar lirasının iç borç, 98,2 milyar lirasının ise dış borç servisi olarak yapılması planlanıyor.

İç borç servisinin 398 milyar liralık kısmının piyasaya yapılacak ödemelerden, 51 milyar lirasının da kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif yoluyla gerçekleştirilen satışların ödemelerinden oluşacağı öngörülüyor.

Nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2B satış gelirleri, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan aktarılacak kaynaklar ile devirli ve garantili borç geri dönüşleri, kasa/banka kullanımı sonucu elde edilecek borçlanma dışı kaynakların toplamının eksi 71,4 milyar lira olması bekleniyor.

Gelecek yıl uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihraçları yoluyla 10 milyar dolar finansman sağlanması, ayrıca dış finansman kuruluşlarından sağlanacak program kredileriyle toplam 10,1 milyar dolar tutarında dış finansman elde edilmesi hedefleniyor.

2021'de 541 milyar lira iç borçlanmaya gidilecek

Bu öngörüler doğrultusunda, 2021 yılında 541 milyar lira tutarında iç borçlanma, 77,6 milyar lira tutarında dış borçlanma yapılması planlanıyor.

Borçlanmanın ağırlıklı olarak Türk lirası cinsinden gerçekleştirilmesi, piyasa çeşitliliğinin sağlanması amacıyla uluslararası piyasalarda ABD dolarının yanında diğer döviz cinslerinden de ihraç yapılması hedefleniyor.

Faiz giderlerinin optimal şekilde yönetilmesini temin için uygun enstrüman ve vade bileşimi dikkate alınarak gelecek 12 ayda faizi yenilenecekler ile vadesine 12 aydan az kalmış senetlerin payı ve nakit-borç yönetiminde oluşabilecek likidite riskinin azaltılması amacıyla nakit rezervinin belirli seviyede tutulması planlanıyor.

Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraçlarına devam

Programa göre, 2021 yılı itfa profili çerçevesinde, farklı vadelerde Türk lirası cinsinden sabit kuponlu tahvillerin "gösterge tahvil" olarak ihracı sürdürülecek.

Türk lirası cinsinden kuponlu/kuponsuz bonolar ve tahviller, ihalelere endeksli farklı vadeli değişken kuponlu tahviller, uzun vadeli enflasyona endeksli tahviller, itfa takvimine ve piyasa koşullarına bağlı olarak ihraç edilebilecek.

Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraçlarının sürdürülmesi ve TL cinsinden kira sertifikalarının ihraçlarına 2021 yılında da devam edilmesi planlanıyor.

Piyasa katılımcılarının yurt içinde döviz cinsi kira sertifikası talebi veya ilave talepleri ayrıca değerlendirilecek.

Aylık nakit girişleri ile çıkışları arasında gözlenebilecek geçici uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla kısa vadeli Hazine bonoları ve "Para Piyasası Nakit İşlemleri Aracılığı ile Sağlanacak Finansman Hakkında Yönetmelik"te yer alan finansman araçları kullanılabilecek.

Borç servisinin dönemler arası dengeli dağılmasının sağlanması ve ikincil piyasada fiyat etkinliğinin artırılması amacıyla piyasa koşulları çerçevesinde değişim ve geri alım ihaleleri yapılabilecek, ihalelere ilişkin detaylar ihale gününden en az bir iş günü önce kamuoyuna duyurulacak.

YORUM YAP

YORUMLAR (0)