57.2 milyar TL'lik takibe düşen kredi var

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, takibe düşen kredi oranlarına ilişkin Meclis'teki soru önergesine yanıt verdi

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, takip hesaplarında izlenen kredi bakiyesinin 2016 Kasım döneminde 57,2 milyar TL olduğunu bildirdi.

CHP Niğde Milletvekili ve KİT Komisyon Üyesi Ömer Fethi Gürer'in "Ödenemeyen kredi ve kredi kartı borcu 2015 ve 2016 yılında ne kadardır? Bankalarca uygulanan gecikme faizi, cezai faiz, temerrüt
faizi gibi katlamalı ilavelerin en azından yüzde 50'sinin silinmesi düşünülmekte midir?" sorularını Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli yanıtladı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in sorularına Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli verdiği yanıtta şunları söyledi:

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) veri tabanında yer alan en güncel veriler ışığında takip hesaplarında izlenen kredi bakiyesi 2015 yılsonu ve Kasım 2016 dönemi için sırasıyla 47.541
milyon TL ve 57.194 milyon TL'dir. Takip hesaplarında izlenen kredi kartı bakiyesi ise aynı dönemler için sırasıyla 7.599 milyon TL (616 milyon TL kurumsal kredi kartı, 6.983 milyon TL bireysel kredi kartı)
ve 8.147 milyon TL (847 milyon TL kurumsal kredi kartı, 7.300 milyon TL bireysel kredi kartı) olarak gerçekleşmiştir.Diğer taraftan, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 144 üncü maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu, bankaların ödünç para verme işlemleri ve mevduat kabulünde uygulanacak azamî faiz oranlarını tespit etmek, bunları kısmen veya tamamen serbest bırakmak hususlarında yetkili kılınmış olup bu yetkiler, Bakanlar Kurulunun 22.11.2006 tarihli ve 26354 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan 16.10.2006 tarihli ve 11188 sayılı Kararı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) devredilmiştir.
Öte yandan, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrası TCMB'nin azami akdi ve gecikme faiz oranlarını tespit etmeye yetkili olduğu ve belirlediği bu oranları 3
ayda bir açıklayacağı, Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin beşinci fıkrasının (ç) bendi ise kredi kartı sözleşmelerinde, uygulanacak akdi Faiz ve gecikme faizi oranlarının TCMB tarafından belirlenen azami oranların üstünde olmayacağına ilişkin hükmün yer alması gerektiği hükümlerini amir bulunmaktadır.
Bu itibarla, gecikme faizi, cezai faiz, temerrüt faizi gibi tutarların bir kısmının silinmesi hususu 5411 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuatın verdiği yetkiler çerçevesinde BDDK'nın görev ve yetki alanı kapsamında bulunmamaktadır."

YORUM YAP

YORUMLAR (0)

Yandex.Metrica