Bankalarda mevduat arttı

2016 Mart sonu itibarıyla bankacılık sektöründe toplam mevduat yıllık bazda yüzde 14 oranında büyüdü

2016 Mart sonu itibarıyla bankacılık sektöründe toplam mevduat yıllık bazda yüzde 14 oranında büyüyerek 1,2 trilyon TL oldu. Toplam mevduatın yüzde 43’lük bölümünü yabancı para mevduatı oluştururken, sektör mevduatlarının yüzde 59’luk bölümü gerçek kişilere ait  oldu.

Türkiye Bankalar Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Mart 2016 itibarıyla,  sabit kurlarla yıllık bazda, krediler yüzde 12 oranında arttı. TL krediler yüzde 13, yabancı para krediler ise 9 oranında büyüdü.

TBB'nin raporunda şöyle denildi:

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bankacılık sektörünün 2016 yılı ilk çeyreğine ait geçici sonuçları haftalık verilerinde açıklamıştır. Buna göre, 1 Nisan 2016 itibarıyla, toplam krediler bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15 oranında artarak 1,54 trilyon TL olmuştur.

Mart 2016 itibarıyla, sabit kurlarla yıllık bazda, krediler yüzde 12 oranında artmıştır. TL krediler yüzde 13, yabancı para krediler ise 9 oranında büyümüştür. Ticari krediler yüzde 12 oranında artarken, bireysel kredilerdeki artış ise yüzde 7 olmuştur.

Reel olarak, krediler yıllık olarak yüzde 7 artarken, ticari krediler yüzde 10 oranında büyümüş, bireysel krediler ise yüzde 1 oranında daralmıştır. Reel büyüme, TL kredilerde yüzde 5, YP kredilerde yüzde 12 olmuştur.

Reel artış toplam mevduatta yüzde 6 olurken, TL mevduat yüzde 1, YP mevduat yüzde 12 oranında artmıştır.

Kredi ve mevduat büyümesi arasındaki fark azalmıştır. Kredi ile mevduat büyümesi arasındaki fark, 2010 yılından sonra ilk kez 3 puanın altına inmiştir. Kredi mevduat büyüme farkı TL’de 3,7 puan, yabancı parada ise sıfır düzeyindedir.

Bireysel kredilerin toplam krediler içindeki payı yüzde 25 düzeyindedir. Bireysel kredilerin toplam krediler içindeki payı azalmaya devam etmiş ve Mart 2016 itibarıyla yüzde 25 olmuştur. Tahsili gecikmiş alacak oranı yüzde 3,3 olmuştur.

Tahsili gecikmiş alacaklar, özel karşılık öncesi yüzde 35, özel karşılık sonrası yüzde 28 oranında büyümüştür. Sektör geçen seneye göre iki kat daha fazla özel karşılık ayırmıştır.

Tahsili gecikmiş alacak/kredi oranı 2015 yılının ilk çeyreğinde yüzde 2,8 iken bu yıl yüzde 3,3 olmuştur. Kredi kartında ve KOBİ kredilerinde artış daha fazladır.  Sabit kurlarla mevduat artış hızı yüzde 9 olmuştur.

Yılın ilk çeyreğinde, sabit kurlarla ve yıllık bazda, mevduat yüzde 9 oranında artarken, hem TL hem YP mevduat yüzde 9 oranında büyümüştür.

Gerçek kişi mevduat artış hızı yüzde 11, ticari mevduat artış hızı ise yüzde 9 düzeyindedir. Gerçek kişilerin yabancı para mevduat artışı TL mevduattan daha fazladır. Bunda bankaların swap işlemlerinin etkisi olduğu tahmin edilmektedir. Repo işlemleri ve yurtdışından borçlanma yoluyla sağlanan kaynaklarda da yavaşlama vardır."

YORUM YAP

YORUMLAR (0)