Bankalarla ilgili önemli değişiklik

Bankaların KAP'a yaptığı finansal tablolara ilişkin olarak yayımlanan tebliğde bazı değişikliklere gidildi.

Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde değişiklik yapıldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) söz konusu Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ ile Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğin 8  inci maddesinin  dokuzuncu fıkrasının (d) bendi değiştirildi.

Buna göre, hazırlanan tablo esas alınmak suretiyle Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik  uyarınca standart yaklaşımın kullanıldığı risk tutarları için anılan Yönetmeliğin Ek-1’inde tanımlanan her bir risk ağırlığına tekabül eden kredi riski azaltımı öncesi ve sonrası toplam risk tutarı ve  özkaynaklardan indirilen tutarlar yayımlanacak.

Hazırlanan tablo esas alınmak suretiyle Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik  uyarınca içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımların kullanıldığı risk  tutarları için ilgili risk ağırlığı aralıklarına tekabül eden kredi  riski azaltımı öncesi ve sonrası toplam risk tutarı açıklanacak.

YORUM YAP

YORUMLAR (0)