BDDK'nın kararı Resmi Gazete'de

Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
23/10/2015 tarihli ve 29511 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (vv) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirildi:
"vv) Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ): Kurulca belirlenecek bir sınırın altında cirosu olan işletmeleri,
"Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirildi:
"Brüt tahsili gecikmiş alacaklar dâhil, EK-1’in kırk üçüncü fıkrası kapsamında risk ağırlığı uygulanan alacaklar hariç olmak üzere borçlu müşterinin veya borçlu risk grubunun bankaya ve konsolide
edilen finansal kuruluş niteliğindeki bağlı ortaklıklarına olan toplam borç tutarının bu fıkranın uygulanması amacıyla Kurulca belirlenen perakende kredi limitini geçmemesi gerekir."
Aynı Yönetmeliğin ipotekle ilgili formülünde değişikliğe gidildi.
Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1’in İkinci Bölümünün 1 inci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirildi:
"Bankalar, uygulanacak risk ağırlıklarının tespiti için bir veya birden fazla KDK tayin edebilir ve tayin ettiği KDK’lerin isimlerini Kurum’a iletir."

YORUM YAP

YORUMLAR (0)

Yandex.Metrica