Garanti'den kadın girişimcilere büyük destek

ODTÜ ve Garanti’nin yürüttüğü “Kadın Girişimciler Araştırması”nın sonuçları açıklandı

ODTÜ Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yıldız Ecevit’in koordinatörlüğünde yürütülen ve Garanti Bankası tarafından desteklenen “Kadın Girişimciler Araştırması”nın sonuçları açıklandı. Kadın girişimci profilini ortaya çıkarmayı, sorunları saptamayı, beklenti ve talepleri ortaya koymayı, kadın girişimcileri destekleyen mekanizmaları belirlemeyi hedefleyen araştırmayla ilgili toplantı, 24 Haziran Çarşamba günü yapıldı.  

Araştırmaya katılan kadın girişimcilerin yaşlarının 22 ile 68 arasında değiştiği, %61’inin üniversite ve üzeri eğitime sahip, dörtte üçünün ise evli olduğu tespit edildi. İş kurma aşamasında öncelikli sorunların sermaye bulmak, bürokratik işlemlerle uğraşmak, “kadın olmak” ve aile yaşamını düzenlemek başlıkları altında toplandığı belirtildi. Kadın girişimcilerin %56’sının kadın olmaktan kaynaklanan sorunlar yaşamadığı; geri kalanların ciddiye alınmama, küçümsenme, erkeklerle aynı ortamda çalışmalarının onaylanmaması ve cinsellikle ilgili imalarla karşılaşma gibi sorunlarının olduğu aktarıldı. Kadın girişimcilerin büyük bir bölümünün, kurumlar arasında en fazla desteği kredi olarak bankalardan aldığı, bunun dışında ise en çok sözü edilen kurumun KOSGEB olduğu belirtildi.

İki aşamalı yürütülen çalışmanın nicel araştırma bölümü için, 15 ilden seçilen 304 Garanti Bankası müşterisi kadın girişimciyle, Şubat-Nisan 2014 tarihleri arasında görüşüldü. Kadın girişimcilerin iş deneyimlerine ilişkin ayrıntılı bilgilere ulaşılması hedeflenen nitel bölümde ise 4 ilde, nicel araştırmaya dahil olmayan 34 Garanti Bankası müşterisi kadın girişimciyle, derinlemesine görüşme yapıldı.

Konuyla ilgili bilgi veren ODTÜ Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yıldız Ecevit, “Garanti Bankası ile çalışmamızın en önemli nedeni, bizim kadın girişimciliği konusundaki yaklaşımımıza paralel bir bakışının ve uygulamasının olmasıdır. Kendi işini kurmak ve sürdürmek, bunun için mücadele vermek kadınları güçlendirir, ekonomik olarak bağımsız kılar. Girişimci kadınlar kendi kararlarını alabilen, bunları hayata geçirebilen, kendilerini kişisel olarak geliştirmekle kalmayıp ailelerinin refahını da artıran kadınlardır. Bu bağlamda kadın girişimciliği özendirilmeli, kurumsal teşvik ve destekler sağlanmalıdır. Ama hepsinden önemlisi, Türkiye’de kadınların ücretli veya kendi hesabına ev dışında çalışmasını onaylayacak, toplumsal cinsiyet eşitliğini yeşertecek bir iklime duyulan ihtiyaçtır.” dedi.

Toplantıya katılan Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Nafiz Karadere ise “Türkiye’de kadın girişimcilere yönelik çalışmalara ve Garanti Bankası’nın faaliyetlerine yol gösterecek araştırmanın, önemli bir boşluğu dolduracağına inanıyoruz. Sonuçların, kadın girişimcilerin artması için, gelecekte hangi konulara odaklanılması gerektiği hakkında, bu alanda proje geliştiren bütün kurum ve kuruluşlar için önemli ipuçları sunduğuna inanıyorum. Garanti Bankası, bugüne kadar yaptığı etkinlikler ve hayata geçirdiği özel programlarla kadınların güçlenmesini benimseyen, onlara pozitif ayrımcılık yapmayı hedefleyen bir banka oldu. Kadınların kendi işini kurma yoluyla güçlenmesini, girişimciliği desteklemenin en önemli gerekçesi olarak kabul etti. Bu nedenle, bankamızın sürdürülebilirlik politikasının vazgeçilmez bir parçası haline gelen kadın girişimciliği çalışmalarımız, dokuz yıldır olduğu gibi önümüzdeki dönemde de aynı inanç ve heyecanla artarak devam edecek.” dedi.

YORUM YAP

YORUMLAR (0)

Yandex.Metrica