Merkez gerçek kişilerden de bilgi alacak

Merkez Bankası'na görevlerini yerine getirebilmek amacıyla gerçek ve tüzel kişilerden bilgi isteme yetkisi tanındı

TBMM Genel Kurulu'nda, kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen, 'Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın 15 maddesi daha kabul  edildi. 
Torba Tasarının kabul edilen maddeleri arasında Merkez Bankası ile ilgili kararlar da bulunuyor.
Buna göre, Merkez Bankasına görevlerini yerine getirebilmek  amacıyla gerçek ve tüzel kişilerden bilgi isteme yetkisi tanındı.
Tasarının görüşmelerine dün akşam, 28-55'nci maddelerini kapsayan  ikinci bölümü üzerinden devam edildi.

Söz konusu madde şu şekilde:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının temel amacı olan fiyat  istikrarının sağlanması ile fınansal sistemde istikrarı sağlayıcı ve  para ve döviz piyasaları ile ilgili düzenleyici tedbirleri almak gibi  birçok görevi  Bankanın sağlıklı, doğru, güncel ve sistemli olarak  veri elde edebilmesini zaruri kılmaktadır. Bu bakımdan Bankanın,  sadece bankalardan ve mali kuruluşlardan bilgi alması da yeterli  olmayabilecektir. Örneğin reel sektörün yabancı parayla  borçlanmasından kaynaklanan borçlanma ve kur riskinin bilinmesi,  değerlendirilmesi de Bankanın amaç ve görevlerine hizmet edecektir.
Söz konusu nedenlerle madde ile, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun mülga 44 üncü maddesi yeniden düzenlenmek  suretiyle Bankaya, görevlerini yerine getirebilmek amacıyla gerçek ve  tüzel kişilerden bilgi isteme yetkisi tanınmaktadır.
Bilgilerin kapsamı, toplanması ve izlenmesi yöntemi, derlenmesi,  saklanması, paylaşılması, doğruluğunun denetimi sürecinde bağımsız  denetimin de yer alması, gerektiğinde teknik danışmanlıktan da  yararlanılması gibi uygulama ayrıntılarının belirlenmesi hususunda 
Bankaya yetki verilmektedir. Banka, bu madde gereğince topladığı  bilgilerin doğruluğuna ilişkin denetimi doğrudan ilgililer nezdinde  yapmayacak, söz konusu işlevi konunun niteliğine uygun olarak Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından  yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarına, kavramsal çerçevede yer  alan muhasebe ilkelerine ve bunların ayrılmaz parçası olan yorumlara  göre yapılacak bağımsız denetim vasıtasıyla gerçekleştirecektir.
Ayrıca uygulamada destek hizmeti kuruluşundan yararlanılması  durumunda, bu kuruluşların çalışanlarına da Banka çalışanları ile aynı  hukuki esaslar dahilinde sır saklama yükümlülüğü öngörülmektedir."

YORUM YAP

YORUMLAR (0)

Yandex.Metrica