Nakitsizliğe yolculuk

2011'de dünya genelindeki toplam harcamalar 63 trilyon dolara ulaştı. Bu harcamaların yüzde 34'ü nakit, yüzde 66'sı nakit dışı araçlarla ödendi...

Türkiye’de kredi kartı kullanımı ve satışında yeni sınırlamalar getirilmeye çalışılırken dünya büyük bir hızla, “nakitsiz yolculuğa” koşuyor. MasterCard tarafından hazırlanan bir rapor Belçika, Fransa ve Kanada'yı nakitsiz ekonomi olmaya en yakın adaylar olarak tanımladı. Kurumun yayınladığı “Nakitsizlik Yolculuğu” isimli raporda, 33 önde gelen ekonominin nasıl nakit tabanlılıktan nakitsiz topluma doğru yol aldığı irdelendi.
MasterCard’ın raporunda tüketici ödemeleri değerlerine odaklanılıyor. Rapora göre, 2011 yılında dünya genelinde toplam harcamalar 63 trilyon dolar ve bu rakama perakende noktalarının satışları da dahil.
2011 yılında toplam küresel tüketim harcamalarının yüzde 34’ü yani 21 trilyon dolar nakit ödemelerle gerçekleşirken yüzde 66’sı (42 trilyon dolar) ise nakit kullanılmayan ödemelerle yapıldı.
Rapora göre nakit dışı harcamalarda yüzde 93 ile Belçika başı çekiyor. Belçika’da neredeyse nakit kullanılmıyor. Avrupa’nın diğer ülkelerinde de nakit yerine plastik kartların kullanımı oldukça yaygın. Fransa’da yüzde 92 Kanada’da yüzde 90, İngiltere’de yüzde 89, İsveç’te yüzde 89, Avustralya’da yüzde 86 ve Hollanda’da yüzde 85 oranında.
Nakitsiz ödemeler bütün ülkelerde yaygınlaşırken bir yandan da yeni nakitsiz ödeme araçları örneğin cep telefonu ile yapılan ödemeler temassız kartlar ve çipler gibi araçlar devreye giriyor.
Toplam tüketici harcamalarının yüzde 80’inin kartla yapıldığı ABD ve yüzde 69’da kalan Singapur gibi ülkelerinse neredeyse nakitsiz bölge olma sınırına yaklaştığı, ancak daha çok tüketici alışkanlıklarının etkisiyle nakit kullanımında kaldıkları ifade ediliyor.
Gelişmekte olan ekonomilerde ise tersine durumların söz konusu olduğunu belirten MasterCard raporunda şu oranlara dikkat çekiliyor: Endonezya’da yüzde 31, Rusya'da yüzde 31 ve Mısır’da yüzde 7 oranında nakit dışı harcama yapılıyor. Ancak gelişmekte olan ülkelerde ödemelerin yapısı gelişmiş ülkelere oranla çok hızlı değişebileceğinin de altı çiziliyor.
Son dönemde modern tüketici ödeme altyapılarını hayata geçiren Brezilya (yüzde 57), Polonya (yüzde 41) ve Güney Afrika (yüzde 43) gibi ülkelerin hızla nakitsiz hayata doğru geçtiği ve nakit kullanımından uzaklaştığı belirtiliyor.
Rapora göre, nakitten en hızlı uzaklaşma Çin’de yaşanıyor. 2006-2011 yılları arasında ülkede nakit ve nakit dışı ödemeler arasındaki fark 20 puan daralmış durumda. Çin’de ödemelerin yüzde 55'inin nakit dışı yollarla yapıldığı tahmin ediliyor. Birleşik Arap Emirlikleri, hükümetlerin elektronik ödeme araçlarını güçlendirerek sosyal ve ekonomik hedefleri desteklemeye çalıştığı ülkeler arasında başı çekiyor. Bu ülkelerde nakit dışı harcama oranı yüzde 26 seviyesinde. Bozuk teknolojik altyapısı nedeniyle Kenya ise yüzde 27 nakit dışı harcama oranıyla nakit ödemelerinin baskın olduğu ülkelere örnek teşkil ediyor.

Milli gelirlerin yüzde 1.5’i nakit için gidiyor

MasterCard raporunu değerlendiren Uluslararası Finans Kurumu IFC’nin Finansal Danışmanlık Hizmetlerine Erişim Bölümü Başkanı Peer Stein, “Nakit ulaşılması zaman alan, taşıması risk barındıran ve ülkelere GSYH'nın (gayri safi yurtiçi hasıla) yüzde 1.5'i kadar maliyet getiren bir uygulama” diyor ve ekliyor: “Ancak, nakit ödemelerden elektronik ödemelere geçişin bir gecede tamamlanacak bir yolculuk olmasını bekleyemeyiz. Yine de teknolojik avantajlar ve kamu-özel sektör ortaklığıyla bu eğilim geçtiğimiz bir kaç yılda önemli ölçüde güç kazandı.”

YORUM YAP

YORUMLAR (0)

Yandex.Metrica