Şekerbank'ın notu teyit edildi

JCR, Şekerbank'ın Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘AA-(Trk)’, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu’nu ise ‘BBB-’ olarak teyit etti

JCR-Eurasia Rating, Şekerbank T.A.Ş.’nin Uzun Vadeli Ulusal  Notu’nu ‘AA-(Trk)’, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu’nu ise  ‘BBB-’, görünümlerini ise ‘Stabil’ olarak olarak teyit etti.
 
Yapılan yazılı açıklamaya göre, JCR-Eurasia Rating Şekerbank T.A.Ş.’yi yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notunu ‘AA-(Trk)’, görünümünü ise ‘Stabil’ olarak teyit etti.
 
Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notu ‘BBB-’ olarak teyit edildi.
 
Açıklamada şöyle denildi:
 
"1953 yılında kurulan ve ülke sathına yayılmış 312 şubesi ve 4 bini aşkın çalışanı ile kurumsal, ticari ve bireysel bankacılık alanlarında faaliyetleri bulunan,Şekerbank T.A.Ş., sermaye piyasaları faktoring, leasing, mortgage ve sigortacılık alanlarında iştigal eden iştirakleri ve bağlı ortaklıkları ile birlikte entegre bir finansal kuruluştur. Banka 2014 yılında aktif, mevduat, kredi büyümesi ile aktif ve öz kaynak getirisi bakımlarından Türk Bankacılık Sektörü ortalamalarının altında performans göstermekle birlikte uluslararası fon temininde başarı grafiğini sürdürmüştür. Görece düşük büyüme performansı neticesinde Pazar payında bir miktar daralma yaşanmış ve 2014 yılsonu itibarıyla aktif büyüklüğü bakımından Türkiye’nin en büyük 15. bankası olmuştur.
 
Esas bankacılık faaliyetlerinden sağladığı sürdürülebilir gelir akımlarıyla desteklenen iç kaynak yaratma kapasitesi ve yaratılan içsel kaynaklarının bünyede bırakılması yanında nakit sermaye enjeksiyonu ile öz kaynak seviyesini güçlendiren banka, ayrıca uluslararası piyasalardan sağladığı uzun vadeli sermaye benzeri kredi ile de sermaye tabanını genişletmiştir. Bankanın sermaye yeterlilik rasyosu bir önceki yıla nazaran gelişme göstermiş olmasına ve yasal düzenlemeler ile uyumlu olmasına karşın sektör ortalamasının altındaki seviyesini devam ettirmiştir.
 
Genel olarak Bankanın sorunlu kredilerinin toplam krediler içerisindeki payı Türk bankacılık sektörü ortalamalarının üzerinde olup son iki yıllık süreçte sorunlu krediler portföyündeki artış ve görece düşük karşılık ayrılması aktif kalitesini üzerindeki negatif etkiyi artırmıştır. Sektör ortalamasının üzerindeki net faiz marjının devam ettirilmesine karşın, yüksek operasyonel harcamalar ve düşük komisyon ve ücret gelirlerinin yanında sorunlu krediler için ayrılan karşılıklar bankanın net kar büyümesi üzerinde sınırlandırıcı etki göstermektedir.  Diğer taraftan, bankacılık sektörü genelinde gözlemlenen, ortalama vadesi 3 ayın altında olan mevduat yapısı bankaların toplam varlıkları ile yükümlülükleri arasında sebep olduğu vade uyumsuzluğu ve dolayısıyla likidite yönetimi üzerinde yarattığı baskı aynı şekilde Şekerbank için de geçerlidir. Yine kaynak yapısı itibariyle sektöre paralellik arz eden Şekerbank, yurtdışından çeşitli yabancı fon kaynaklarından sağladığı fonlar ile kaynak yapısını çeşitlendirmekte ve likidite yönetimine katkı sağlamaktadır.
 
2015 genel seçimlerinden sonra ortaya çıkan siyasi tablo ve yakın coğrafyadaki artan iç huzursuzluğun ülke içerisinde kendini iyice hissettirmesi ve riskin bulaşma potansiyelinin giderek yükselmesi ile görece düşük büyümenin eşlik ettiği konjonktür,   Türk Lirasının yabancı paralar karşısında yaşadığı değer kaybı ve yüksek volatilite ile reel kesim şirketlerin borç ödeme kapasitesindeki aşınma yukarı yönlü riskleri iyice artırmaktadır.  Mevcut ortamda   Banka’nın sermayeleşme ve likidite düzeyi ile bilanço kompozisyonunun,  makroekonomik göstergelerdeki dalgalanmalar ile arizi ve yumuşak sistemik risklerin yaratacağı kayıpları karşılayacak seviyede olduğu düşünülmektedir.
 
Bankanın bilanço kompozisyonu, sermaye yeterliliği, uluslararası piyasalara erişim ve fon temin etme gücü, içsel kaynakların bünyede tutulması, KOBİ kredileri portföyü, uluslararası finansal kuruluşlar ile işbirliği ve enerji verimliliğini artırmaya dönük projelerin finanse edilmesine destek olması, organizasyonel yapısı ve risk iştahı ile kurumsal yönetim uygulamaları dikkate alınarak, uzun vadeli uluslararası yabancı ve yerel para notu ülke notu tavanı olan BBB- olarak teyit edilmiştir.
 
Banka ortaklarının mali gücünün seviyesi ve ihtiyaç halinde Bankayı destekleme arzusu (2), Bankanın üstlendiği riskleri kendi imkânlarına dayanarak yönetebilme yeteneğine ilişkin bağımsızlık kategorisindeki notu ise (AB) olarak belirlenmiştir. Bağımsızlık kategorisindeki (AB) ve Destek kategorisindeki (2)  notları JCR-Eurasia Rating’in notasyon sisteminde sırasıyla ‘Yüksek’ ve ”Yeterli düzey” i işaret etmektedir.
 
Derecelendirme neticeleriyle ilgili daha fazla bilgi Kuruluşumuzun http://www.jcrer.com.tr adresinden sağlanabilir veya Kuruluşumuz analistlerinden Sn. Şevket GÜLEÇ ile iletişim kurulabilir.
 
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu: BBB- (Stabil görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu: BBB- (Stabil görünüm)
Uzun Vadeli Ulusal Notu: AA- (Trk)/(Stabil görünüm)
Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu: A-3 (Stabil görünüm)
Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu : A-3 (Stabil görünüm)
Kısa Vadeli Ulusal Notu: A-1+ (Trk)/(Stabil görünüm)
Desteklenme Notu: 2
Ortaklardan Bağımsızlık Notu: AB"

YORUM YAP

YORUMLAR (0)