FİNANSAL BİLGİLERİN OTOMATİK PAYLAŞIMI

Yurtdışında yaşayan Türklerin finansal bilgileri ilgili ülkelerle paylaşılacak