KÜÇÜK İŞLETMELER İÇİN GOOGLE

KOBİ'lerin dijitalleşmesi için platform oluşturuldu