Bankaların şube sayısı azaldı

Haziran 2016 itibariyle bankaların toplam şube sayısı 11.029 oldu. Bu rakam 2015 yıl sonuna göre 164 adet, aynı dönemine göre 247 azaldı

Türkiye Bankalar Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında toplam çalışan sayısı 199.397 kişi oldu. Bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine göre 2.494 kişi (yüzde -1,2 oranında), 2015 yılsonu rakamlarına göre ise 1.807 kişi (yüzde -0,9 oranında) azaldı.

TBB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bankacılık sisteminde Nisan-Haziran 2016 döneminde faaliyet gösteren banka sayısı 53’tür. Mevduat bankaları sayısı 34, kalkınma ve yatırım bankaları sayısı 13 ve katılım bankaları sayısı 6'dır. Mevduat bankalarından 3 tanesi kamu sermayeli, 9 tanesi özel sermayeli ve 21 tanesi yabancı sermayeli bankadır.

Şube sayısı

Haziran 2016 itibariyle mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının toplam şube sayısı 11.029’dur. Bu rakam 2015 yılsonuna göre 164 adet, geçen yılın aynı dönemine göre 247 adet azalmıştır. Nisan-Haziran 2016 dönemi sonu itibariyle mevduat bankalarında banka başına ortalama şube sayısı 323 olmuştur. Bu rakam kamusal sermayeli mevduat bankalarında 1.231, özel sermayeli mevduat bankalarında 473, yabancı sermayeli bankalarda ise 145’dir.

Nisan-Haziran 2016 döneminde şube sayısı, 2015 yılsonuna göre kamusal sermayeli mevduat bankalarında 13 adet artarken, özel sermayeli mevduat bankalarında 44 adet, yabancı sermayeli mevduat bankalarında 133 adet azalmıştır. Kalkınma ve yatırım bankalarında şube sayısı değişmemiştir.

İstihdam

Haziran 2016 itibariyle mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında toplam çalışan sayısı 199.397 kişi olmuştur. Bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine göre 2.494 kişi (yüzde -1,2 oranında), 2015 yılsonu rakamlarına göre ise 1.807 kişi (yüzde -0,9 oranında) azalmıştır.

Haziran 2016 dönemi itibariyle, banka çalışanlarının yüzde 29’u kamusal sermayeli mevduat bankaları, yüzde 37’si özel sermayeli mevduat bankaları, yüzde 31’i yabancı sermayeli mevduat bankaları ve yüzde 3’ü ise kalkınma ve yatırım bankaları tarafından istihdam edilmiştir.

Yılsonu rakamları ile karşılaştırıldığında çalışan sayısı, kamusal sermayeli mevduat bankalarında 211 kişi, özel sermayeli mevduat bankalarında 187 kişi, yabancı sermayeli mevduat bankalarında 1.386 kişi, Fon bankasında 3 kişi ve kalkınma ve yatırım bankalarında 20 kişi azalmıştır.

Mevduat bankalarında banka başına çalışan sayısı 5.707’dir. Bu rakam kamu sermayeli bankalarda 19.333, özel sermayeli bankalarda 8.285, yabancı sermayeli bankalarda 2.917 ve kalkınma ve yatırım bankalarında 411 kişidir.

Şube başına düşen ortalama çalışan sayısı mevduat bankalarında 18, kalkınma ve yatırım bankalarında 127 kişidir. Bu rakam kamu sermayeli bankalarda 16, özel sermayeli bankalarda 18 ve yabancı sermayeli bankalarda 20’dir.

Eğitim Durumuna Göre Personel Sayısı

Haziran 2016 dönemi itibariyle, bankacılık sektöründe çalışanların yüzde 78’i yükseköğretim kurumları mezunu, yüzde 7’si ise yüksek lisans ve doktora yapmış olanlardan oluşmaktadır. Bu oran ilköğretim için yüzde 1, orta öğretim için yüzde 15’tir.

Kamusal sermayeli mevduat bankaları ile özel sermayeli mevduat bankalarında çalışanların yüzde 87’sini yükseköğretim kurumlarını bitirmiş ve lisansüstü eğitim yapmış personel oluşturmaktadır. Bu oran yabancı sermayeli mevduat bankalarında yüzde 80, kalkınma ve yatırım bankalarında ise yüzde 84’ü şeklindedir.

Cinsiyete Göre Personel Sayısı

Bankacılık sektöründe kadın çalışan oranı yüzde 51’dir. Bu oran kamusal sermayeli mevduat bankalarında yüzde 44, özel sermayeli mevduat bankalarında ve yabancı sermayeli mevduat bankalarında yüzde 55, Fon bankasında ve kalkınma ve yatırım bankalarında ise yüzde 34’tür.

Nüfus Başına Şube ve Personel

Haziran 2016 sonu itibariyle, 2015 yılsonu nüfus bilgisi kullanılarak hesaplandığında yüz bin kişiye düşen şube sayısı 14, çalışan sayısı 253’tür.

Şube ve personel sayısında son dönemlerdeki sınırlı gelişme, yüz bin kişiye düşen şube ve personel sayılarının da aynı düzeyde kalmasına neden olmuştur."

YORUM YAP

YORUMLAR (0)