Denizbank, TMSF davasını kazandı

Denizbank, TMSF prim farkı ödemesi davasını kazandı

Denizbank, TMSF prim farkı ödenmesine ilişkin açtığı davada idari işlemin iptaline karar verildiğini bilidirdi. TMSF tarafından dava konusu 3,98 milyon TL bankaya ödendi.

Banka'dan konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler  verildi:

"SPK'nın Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 23.üncü maddesinin 7nci fıkrası gereği bilgilendirme amacıyla yapılan açıklamadır. İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile TMSF tarafından Bankamıza 
tahakkuk ettirilen ve ödemesi yapılan sigorta primleri ve faizine ilişkin idari işlemlerin iptali talebiyle 31.01.2014 tarihinde İstanbul 10. İdare Mahkemesi'nde iptal davası açıldığı ve söz konusu 
dava ile ilgili sürecin halen devam etmekte olduğu, gelişmeler olması halinde kamuoyu ile paylaşılacağı duyurulmuştu.

Söz konusu dava ile ilgili olarak İstanbul 10. İdare Mahkemesi'nde TMSF'ye karşı açtığımız davada mahkeme davamızın kabulüne, TMSF'nin idari işleminin iptaline karar vermiştir. Mahkeme kararı TMSF tarafından temyiz edilmiştir. Dava dosyası Danıştay'da temyiz incelemesindedir. TMSF tarafından dava konusu 3.978.878,60,-TL bankamıza ödenmiş olup, gelişmeler olması halinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

YORUM YAP

YORUMLAR (0)