SPK Denizbank'a ceza verdi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Denizbank'a idari para cezası verdi

Sermaye Piyasası Kurulu, Denizbank'a 22 bin 407 TL idari para cezası verdi.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Denizbank'a Yatırım fonlarının faaliyetlerinin iç kontrol esas ve usullerine uygun olarak işleyişinin denetimine ilişkin raporun ve yatırım fonlarının risk yönetim sisteminin yeterliliğine ilişkin raporun 2013 hesap dönemini izleyen 3 ay içinde kurucunun yönetim kurulu ile fon kurullarına sunulmaması, yatırım fonlarının risk yönetim sisteminin yeterliliğine ilişkin olarak hazırlanan raporun Kurulca belirlenen kapsamda olmaması nedeniyle Mülga Seri: VII, No: 10 sayılı Tebliğin 12/A ve 12/B maddesi uyarınca 22 bin 407 TL idari para cezası verildi.

YORUM YAP

YORUMLAR (0)