Ticaretini dijital portalda yapan KOBİ'ler ekonomiyi canlı tutuyor

Octet Türkiye Satış ve Pazarlama Grup Başkanı Kazım Can Saydam’a göre, tedarik zinciri finansmanı, akılcı yöntemlerle yapıldığında KOBİ’ler daha güçlü olacak, ekonomik katma değerin ve istihdamın gelişmesine daha büyük katkı sağlayacak

Her ekonominin can damarları olan tedarik zincirlerinin büyük oranda KOBİ’lerden oluştuğunun altını çizen Octet Türkiye Satış ve Pazarlama Grup Başkanı Kazım Can Saydam, “KOBİ’ler her ekonomide ekonomik katma değerin ve istihdamın %80-%90’nını oluşturuyor. Ekonomik sıkıntıların yaşandığı dönemlerde birçok işletme dışarıdan gelecek sorunlara karşı bağışıklığını kaybeder ve zayıf düşer. Ticaretin finansmanı, bir başka ifadeyle tedarik zinciri finansmanı, akılcı yöntemlerle yapıldığında o ekonomideki KOBİ’ler daha güçlü olacak, ekonomik katma değerin ve istihdamın gelişmesine daha büyük katkı sağlayacaktır” dedi.

Dijital Portal Kullanan Kobi’lerin Ticaretini Gözlemlemek Mümkün

KOBİ kredi yönetiminde bankaların çektiği en önemli sıkıntıların başında, kredilerin gerçek amacına uygun kullanılıp kullanılmadığının takip edilememesi gelmektedir. Bu nedenle de bankalar çoğu kez KOBİ’lerden uzak durmayı tercih etmişlerdir. Sadece B2C değil, B2B ticaretin de dijitalleştiği günümüzün ortamında, KOBİ’lerin ödeme davranışlarını, ticaretlerini bir dijital portalda yaptıkları zaman gözlemleyebildiklerini söyleyen Can Saydam; “Ticaretini bir B2B dijital portalda yapan KOBİ’nin kimden aldığını, kime sattığını, para akışını, kendisine nasıl ve nereden kaynak yarattığını görebiliriz. Böylelikle kaynak ihtiyacı olduğu zaman bu kaynağı onun eline vermek yerine, ticaret yaptığı diğer işletmelere vermekle hem onun kaynak ihtiyacını giderir, hem de kaynağın tedarik zincirinin dışına çıkmasını engelleriz” şeklinde görüşlerini belirtti.

KOBİ’lerin ticaretlerini Octet gibi B2B Tedarik Zinciri Portalları üzerinde yapmalarının kredi veren kuruluşlar, öncelikle bankalar tarafından teşvik edilmesinin önemine değinen Can Saydam; “Örneğin; ticaretlerini portal üzerinde yapan KOBİ’lere daha uygun koşullu kredi kullandırılması gibi imkan sağlanabilir. Bu sadece o krediyi veren kuruluşun veya bankanın değil, tüm ekonominin de yararına olacaktır.  Her kuruluşun maaş ve faturalarını ödemesi ve bunlara ek olarak büyümeye yönelik yatırımlar yapabilmesi için düzenli bir nakit akışına sahip olması hayati önem taşıyor. Octet olarak bankalar, şirketler ve bayilerine sunduğumuz fırsat ve çözümlerle ticaretin finansmanının kolaylaştırılmasında ve yaygınlaştırılmasında etkili oluyoruz. Türkiye’nin ekonomik büyümesine destek sağlarken, ticaret hacminin artmasına da katkı sağlamayı amaçlıyoruz. İşletmelerin, ne zaman ne kadar tahsilat yapacaklarını bilememeleri esas faaliyet alanlarına odaklanmalarını da engelliyor. Alış ve satışlarında Octet Portal’ı kullanan işletmeler için bu tür sorunlar söz konusu olmuyor. Çünkü Octet Portal, işletmelere tahsilat kolaylığı ve güvencesi sunuyor” şeklinde konuştu.

YORUM YAP

YORUMLAR (0)