T.O.M Dijital Katılım Bankası kuruldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, T.O.M Dijital Katılım Bankası'nın kurulmasına onay verdi.

Dijital bankalara bir yenisi daha katıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun kararıyla 1.5 milyar lira sermayeli T.O.M Katılım Bankası kuruldu. Banka dijital banka olarak çalışacak.

Bankanın kurucu ortakları Ahmet Yaşar AYDIN, Ali Taha AYDIN, Can ERSÖZ, Erhan BOSTAN ve Tolga AKAR oldu.

Resmi Gazete'deki karar şöyle:

DiKurul Başkanlığının 03.08.2022 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 02.08.2022 tarih ve E-43890421-101.01.01-57318 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;
Bankaların İzne Tabi Işlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine Ilişkin Yönetmeliğin (Yönetmelik) 4 üncü maddesi ve Dijital Bankaların Faaliyet Esasları İle Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmeliğin (Dijital Banka Yönetmeliği) 11 inci maddesi kapsamında alınan bilgi ve belgeler ve söz konusu bilgi ve belgelere yönelik anılan maddelerde yer verilen yetki çerçevesinde, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun
(Kanun) 7 nci ve 8 inci maddeleri kapsamında yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, Kanunun 6 nci maddesi uyarınca, Dijital Banka Yönetmeliğinde dijital bankalar için belirtilen faaliyet esaslarına uygun olarak faaliyet göstermek ve faaliyet izni başvurusunu bu çerçevede yapmak üzere, kurucu ortaklar Ahmet Yaşar AYDIN, Ali Taha AYDIN, Can ERSÖZ, Erhan BOSTAN ve Tolga AKAR tarafından Türkiye'de 1.500.000.000 TL kuruluş sermayeli "T.O.M. Katılım Bankası A.Ş." unvanlı bir (dijital) katılım bankası kurulmasına izin verilmesine karar verilmiştir.           

YORUM YAP

YORUMLAR (0)