BRÜT DÖVİZ REZERVİ

Merkezin brüt döviz rezervleri azaldı