Turkcell'den kredi açıklaması

Turkcell, Ziraat Bankası'nın Virgin Adaları'nda 1,6 milyar dolar tutarında kredi açtığı ve tahsil edemediği firma haberleri ile ilgili olarak açıklama yaptı.

Turkcell'in, Ziraat Bankası'nın Virgin Adaları'nda 1,6 milyar dolar tutarında kredi açtığı ve tahsil edemediği firma haberleri ile ilgili olarak yaptğı açıklama; 

Yayınınızda yer alan “Ziraat Bankası’nın Virgin Adaları’nda 1,6 milyar dolar kredi verdiği firma” haberini üzülerek okuduk. Haberin başlığında ve içeriğinde kullandığınız ifadeler habere konu olan kredinin “Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından kullanıldığı” algısı oluşturmakta ve gerçeği yansıtmamaktadır.

 

Söz konusu kredi, Ziraat Bankası tarafından 8 Ocak 2020 tarihinde kamuya yapılan açıklamada belirtildiği üzere, Şirketimizden ayrı ve bağımsız bir tüzel kişiliği haiz Çukurova Grubu tarafından kullanılmış olup konuyla ilgili Şirketimiz Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin herhangi bir dahli ve tasarrufu söz konusu değildir.

 

Haberin başlığı ve haberde kullanılan ifadeler, anılan kredinin Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’ye verildiği algısını oluşturmaktadır. Keza kredinin şirketimiz tarafından kullanılmış gibi gösterilmesi, kamuoyunu ve paydaşlarımızı yanıltmakta, gerek Borsa İstanbul’da ve gerekse New York Borsası NYSE’de halka açık olan ve Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (Securities and Exchange Commission - “SEC”), Borsa İstanbul ve NYSE nezdinde rapor ve bildirimlerini şeffaflıkla paylaşan şirketimize, ülkemizin milli bir değeri olan Turkcell markasına maddi ve manevi zarar vermektedir.

 

Söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığı gerek yukarıda yaptığımız açıklamalar ve gerekse mezkûr krediyi kullandıran bankanın yaptığı açıklamalar ile sabittir. Bu itibarla alenen ve bilerek, yanıltıcı ve yanlış bir haber yaparak gerek Şirketimizin itibarına zarar veren ve gerekse halka açık bir Şirket olması hasebiyle yatırımcıları yanıltarak zararlarına sebep olabilecek bu haberin, gazetecilik ilkeleriyle bağdaşmadığını belirtme gereği duyuyor, her türlü yasal hakkımız saklı kalmak kaydıyla, ivedilikle ve aynı mecralar üzerinden düzeltilmesini talep ediyoruz.

 

Saygılarımızla

 

Turkcell Grubu

 

YORUM YAP

YORUMLAR (0)